Sản phẩm chính

sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Ms Hồng
Giám Đốc
039 931 0998 - 0919 510 637

Ms Niên
Trưởng Phòng Kinh Doanh - 038 656 7115

Chia sẻ lên:
Màng PE 2

Màng PE 2

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Màng PE 1
Màng PE 1
Màng PE 2
Màng PE 2