Sản phẩm chính

sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Ms Hồng
Giám Đốc
039 931 0998 - 0919 510 637

Ms Niên
Trưởng Phòng Kinh Doanh - 038 656 7115

Túi Quai ( Túi Siêu Thị )

Túi Quai 1
Túi Quai 1
Túi Quai 2
Túi Quai 2