Sản phẩm chính

sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Ms Hồng
Giám Đốc
0928 141 619 - 01699310998

Màng Quấn

Màng PE 1
Màng PE 1
Màng PE 2
Màng PE 2