Sản phẩm chính

sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Ms Hồng
Giám Đốc
039 931 0998 - 0919 510 637

Màng Quấn

Màng PE 1
Màng PE 1
Màng PE 2
Màng PE 2