BAO BÌ NHỰA

thông tin liên hệ
Ms Hồng
Giám Đốc
0919 510 637 - 0169 931 0998

Thùng carton 3,5,7 lớp

Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng Carton 5 lớp
Thùng Carton 5 lớp
Thùng Carton 7 Lớp
Thùng Carton 7 Lớp