BAO BÌ NHỰA

thông tin liên hệ
Ms Hồng
Giám Đốc
0919 510 637 - 0169 931 0998

Màng hơi

Màng hơi 1
Màng hơi 1
Màng hơi 2
Màng hơi 2