Sản phẩm chính

sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Ms Hồng
Giám Đốc
039 931 0998 - 0919 510 637

Ms Niên
Trưởng Phòng Kinh Doanh - 038 656 7115

Cuộn PE, PE ống

PE cuộn 1 lớp
PE cuộn 1 lớp
PE ống
PE ống