BAO BÌ NHỰA

thông tin liên hệ
Ms Hồng
Giám Đốc
0919 510 637 - 0169 931 0998

Bao tay PE, PP

Bao tay pe 1
Bao tay pe 1
Bao tay pe 2
Bao tay pe 2