BAO BÌ NHỰA

thông tin liên hệ
Ms Hồng
Giám Đốc
0928 141 619 - 01699310998

Túi PE

PE in
PE in
Túi HDPE in
Túi HDPE in
Túi HDPE màu
Túi HDPE màu
Túi PE màu
Túi PE màu
Túi PE sữa
Túi PE sữa
Túi PE trơn
Túi PE trơn
Túi PE Xếp Hông
Túi PE Xếp Hông