Sản phẩm chính

sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Ms Hồng
Giám Đốc
039 931 0998 - 0919 510 637

Ms Niên
Trưởng Phòng Kinh Doanh - 038 656 7115

SẢM PHẨM CHỦ ĐẠO

OPP in 1
OPP in 1
OPP in 2
OPP in 2
OPP in 3
OPP in 3
OPP in 4
OPP in 4
Túi OPP Màng Ngọc
Túi OPP Màng Ngọc
Túi OPP trơn 1
Túi OPP trơn 1
Túi OPP trơn 2
Túi OPP trơn 2
Túi xếp hông
Túi xếp hông
PE in
PE in
Túi PE màu
Túi PE màu
Túi PE sữa
Túi PE sữa
Túi PE trơn
Túi PE trơn
Túi PP 1
Túi PP 1
Túi PP 2
Túi PP 2
PE cuộn 1 lớp
PE cuộn 1 lớp
PE ống
PE ống
PE Tấm
PE Tấm
Túi Quai 1
Túi Quai 1
Túi Quai 2
Túi Quai 2
Túi Rác 1
Túi Rác 1
Túi Rác 2
Túi Rác 2
Nilon trồng rau nhà kính 1
Nilon trồng rau nhà kính 1
Nilon trồng rau nhà kính 2
Nilon trồng rau nhà kính 2
Nilon trồng rau nhà kính 3
Nilon trồng rau nhà kính 3
Túi Tự Hủy
Túi Tự Hủy
Túi PP Chống Đọng Sương
Túi PP Chống Đọng S+...
Túi PP Chống Đọng Sương
Túi PP Chống Đọng S+...
Túi HD cuộn đựng thực phẩm
Túi HD cuộn đựng thực phẩm
Túi Rác Cuộn lõi giấy
Túi Rác Cuộn lõi giấy
Túi Rác Cuộn lõi giấy
Túi Rác Cuộn lõi giấy

SẢN PHẨM KHÁC

Bao Tay 03
Bao Tay 03
Bao Tay HD
Bao Tay HD
Bao Tay PE
Bao Tay PE
Màng Pe
Màng Pe
Màng Pe
Màng Pe